Μαθήματα εν μέσω πανδημίας - Tutors.gr

Μαθήματα εν μέσω πανδημίας

mathimata-en-mesw-pandhmias
0

Μαθήματα εν μέσω πανδημίας

Η αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο μπορεί να παραμείνει το νέο φυσιολογικό της καθημερινής ζωής ακόμα και μετά την πανδημία. Τι γίνεται όμως με την εκπαίδευση και τα ιδιαίτερα μαθήματα;

Τα σχολεία επίσης έκλεισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η τηλεδιάσκεψη έχει αντικαταστήσει τη διδασκαλία στην τάξη. Ποια είναι τα μαθήματα αυτής της εμπειρίας σχετικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης;

Η Ετήσια Έκθεση Εκπαίδευσης διερευνά αυτό το ερώτημα μέσω τηλεφωνικής έρευνας σε όλη τη χώρα που διεξάγεται σε πολλαπλά κύματα. Τα αποτελέσματα του πρώτου κύματος προσφέρουν σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Δημόσια μαθήματα VS ιδιαίτερα μαθήματα

Είναι εκπληκτικό το πόσο μεγάλη επίδραση είχε η πανδημία στην εκπαίδευση. Το ποσοστό των παιδιών που ξεκίνησε ιδιαίτερα μαθήματα εν μέσω πανδημίας μεταξύ του 2019 και του 2021 αυξήθηκε σημαντικά. Με άλλα λόγια, η μετάβαση από τη φυσική παρακολούθηση του σχολείου στα online μαθήματα έχει αντισταθμίσει σχεδόν εντελώς τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο των προηγούμενων ετών.

Είναι ενδιαφέρον ότι το ποσοστό παιδιών που άρχισαν τα ιδιαίτερα και παρακολουθούσαν δημόσια μαθήματα στο σχολείο σε σχέση με τα ιδιωτικά σχολεία έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το 2018. Αυτό αντιστρέφει την προηγούμενη παρατηρούμενη τάση αύξησης του ποσοστού εγγραφής των ιδιωτικών σχολείων. Είναι σαφές ότι η γονική προτίμηση για ιδιωτικά σχολεία έχει μετριαστεί και πλέον υπερέχουν τα ιδιαίτερα μαθήματα.

Η τεχνολογία βοηθός στα online μαθήματα

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η πρόσβαση των παιδιών σε συσκευές όπως smartphone ή υπολογιστές, βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η έρευνα δείχνει ότι το 62% των παιδιών έχουν πλέον smartphone στο σπίτι, μια απότομη αύξηση από 37% μόλις πριν από δύο χρόνια το 2018 και ένα άλλο 10% έχει πρόσβαση σε smartphone εκτός σπιτιού, π.χ. από συγγενείς και φίλους.

Όμως, ενώ τα δύο τρίτα των παιδιών μας έχουν πλέον πρόσβαση σε smartphone, μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, το φτωχότερο το ένα τρίτο δεν έχει. Έτσι, η online εκπαίδευση με δυνατότητα smartphone αυξάνει περαιτέρω τις πιθανότητες ισορροπίας ζωής έναντι αυτών, μια άλλη εικόνα για το πώς το ψηφιακό χάσμα μπορεί να ενισχύσει την ανισότητα.

Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ πάνω από το 80% των παιδιών έχουν πλέον τα εργαλεία που απαιτούνται για να επιτύχουν στην εκπαίδευση, που εξακολουθούν να είναι το βασικό εκπαιδευτικό υλικό, το ποσοστό των παιδιών με τα σχολικά βιβλία είναι υψηλότερο στα δημόσια σχολεία σε σύγκριση με τα παιδιά σε ιδιωτικά σχολεία. Αυτό πιθανώς οφείλεται στη δωρεάν διανομή βιβλίων στα δημόσια σχολεία.

Η οικογένεια σύμμαχος της εκπαίδευσης

Ένας άλλος πυλώνας επιτυχίας για τα online μαθήματα είναι η υποστήριξη που οι μαθητές παίρνουν το σπίτι… από γονείς, αδέλφια ή άλλους. Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι η πολύ ενεργή δέσμευση των οικογενειών στο να βοηθούν τα παιδιά να μάθουν στο σπίτι.

Το 75% των ερωτηθέντων παιδιών λαμβάνουν βοήθεια στο σπίτι, κυρίως από τους γονείς, αλλά και από online ιδιαίτερα μαθήματα. Φυσικά, η έκταση αυτής της βοήθειας περιορίζεται από το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και μειώνεται καθώς τα παιδιά μετακινούνται σε ανώτερες τάξεις.

Καθηγητές και online μαθήματα

Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να παραδίδουν online μαθήματα, ο τρίτος πυλώνας της επιτυχημένης εξ αποστάσεως μάθησης, δυστυχώς παραμένει αρκετά αδύναμος.

Η έρευνα δείχνει ότι μόνο οι μισοί εκπαιδευτικοί είχαν οποιαδήποτε κατάρτιση για τη διεξαγωγή online μαθημάτων μέσω υπολογιστών, κυρίως για σύντομες εισαγωγές στα νέα εργαλεία και τις παιδαγωγικές τεχνικές. Μόνο το 20% από αυτούς παρακολούθησαν σεμινάρια ή πλήρη μαθήματα online διδασκαλίας.

Online διδασκαλία

Ένας τέταρτος πυλώνας της online διδασκαλίας, επίσης αρκετά αδύναμος, είναι η παροχή εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση στο σπίτι. Μόνο λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο των μαθητών έλαβαν εκπαιδευτικό υλικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τα τρία τέταρτα αυτού του υλικού παραδόθηκαν μέσω της πλατφόρμας e-class και το ένα τέταρτο μέσω προσωπικών email. Τα ποσοστά ήταν κάπως υψηλότερα για ιδιωτικά σχολεία στην περίπτωση παράδοσης εκπαιδευτικού υλικού και χαμηλότερα για τα δημόσια σχολεία στην περίπτωση αυτή.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις χρησιμοποιήθηκαν επίσης σε κάποιο βαθμό, περισσότερο στην επικοινωνία γονέων και σχολείου. Μεγάλο μέρος των μαθητών δεν έλαβε καθόλου εκπαιδευτικό υλικό, κυρίως επειδή το σχολείο τους δεν έστειλε.

Άλλοι λόγοι ήταν η έλλειψη πρόσβασης σε λαπτοπ ή στο Διαδίκτυο ή προβλήματα συνδεσιμότητας. Οι μαθητές συνέχισαν κυρίως να εργάζονται με βιβλία και φύλλα εργασίας, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν άλλο υλικό. Μόνο περίπου το ένα τρίτο, κυρίως σε ιδιωτικά σχολεία, χρησιμοποίησε βιντεοσκοπημένα μαθήματα ή online μαθήματα.

Η θέληση κατέστη επιτυχή τα online μαθήματα

Ένας πέμπτος πυλώνας της επιτυχημένης online εκπαίδευσης είναι η άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των σπιτιών και των σχολείων των μαθητών, η οποία λειτούργησε αρκετά καλά. Περίπου το ένα τρίτο των νοικοκυριών είχε εκπαιδευτικούς που τους καλούσαν, στο άλλο ένα τρίτο ποσοστό, οι ίδιοι κάλεσαν τους καθηγητές κατά την εβδομάδα αναφοράς. Το υπόλοιπο 20% είχε άμεση αλληλεπίδραση με καθηγητές κάποια στιγμή κατά την περίοδο της πανδημίας.

Έτσι, τα μαθήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρουσιάζουν μικτά αποτελέσματα. Οι μαθητές άλλαξαν εξαιρετικά ομαλά από τη φυσική σε online εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του lockdown.

Η εναλλαγή ήταν εφικτή καθώς πάνω από τα δύο τρίτα των παιδιών έχουν πρόσβαση σε smartphone. Διευκολύνθηκε επίσης από την ενεργό δέσμευση της οικογένειας, ιδίως των γονέων, οι περισσότεροι από τους οποίους τώρα έχουν κάποια εκπαίδευση, βοηθώντας τους περαιτέρω για online ιδιαίτερα μαθήματα.

Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές στερούνται σε μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες για τη διεξαγωγή online μαθημάτων από απόσταση. Ούτε τα σχολεία παρέχουν πολύ μαθησιακό υλικό μέσω συσκευών. Οι μαθητές βασίζονται κυρίως σε παραδοσιακό εκπαιδευτικό υλικό όπως βιβλία και φύλλα εργασίας. Επιπλέον, η εκμάθηση μέσω smartphone ενισχύει την ανισότητα.

Μετά την πανδημία, τα online μαθήματα θα επέστρεψαν στην σχολική τάξη. Καλό είναι πλέον η προσοχή των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών να μετακινηθεί σταδιακά προς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με την κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών με εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού.

Τα παιδιά που δεν έχουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό μπορούν να δανειστούν τις συσκευές από το σχολείο τους, και σύντομα θα δοθούν επιταγές voucher σε μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές για αγορά tablet, laptop και desktop.

Δείτε περισσότερα για ιδιαίτερα μαθήματα:

Αφήστε μας ένα σχόλιο