Γερανιωτάκη Μαρία | tutors.gr
Γερανιωτάκη Μαρία

Γερανιωτάκη Μαρία

Φιλολογικά (Γυμνάσιο-Λύκειο)
0
χωρίς βαθμολογία
Από
€10.00
/ώρα
Popularity Score:
200
φιλολογικά μέσω skype
εξ αποστάσεως φιλολογικά
Έκθεση
Αρχαία
ιστορία
νέα ελληνικά
Λογοτεχνία
Οδύσσεια skype
Ιλιάδα skype
online φιλολογικά
greek online
greek skype
e-learning
Ελληνικά σε ξένους
online ελληνικά
έκθεση online
αρχαία online
ιστορία online
ελληνικά ως ξένη
έκθεση skype
αρχαία skype
ελληνικά ως Γ2
γυμνάσιο
Λύκειο
Λίγα λόγια για μένα

ONLINE (ΟΧΙ το skype, αλλά ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα). Διαδικτυακά Φιλολογικά Μαθήματα (Γυμνάσιο- Λύκειο) και Διδασκαλία Ελληνικών σε αλλόγλωσσους (ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα).

Διαθέτω πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και μεταπτυχιακό στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας). Παραδίδω διαδικτυακά ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου καθώς κι ελληνικά σε αλλόγλωσσους/ξένους.

Παρέχονται δωρεάν προσωπικές σημειώσεις κι εκπαιδευτικό υλικό. Δεκτά και τα ολιγομελή γκρουπ (2-4 άτομα). Χρήση ειδικής διαδραστικής (interactive) εκπαιδευτικής πλατφόρμας και εφαρμογών διδασκαλίας. Καινοτομία στην εξ αποστάσεως διδασκαλία με καλύτερα αποτελέσματα από την παραδοσιακή.
Ας εκμηδενίσουμε τις αποστάσεις και τις άσκοπες μετακινήσεις για πιο ποιοτική εκμάθηση και διδασκαλία.

Στο μάθημα χρησιμοποιείται ο λευκός πίνακας (όπως σε μια σχολική τάξη), όντας εμφανής στο/στους μαθητή/ές, σε ψηφιακή μορφή (χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται και ο παραδοσιακός ασπρο-πίνακας). Μαθητής και δάσκαλος μπορούν να αλληλεπιδρούν γράφοντας (όχι μόνο πληκτρολογώντας) στον ψηφιακό πίνακα, παράλληλα. Ωστόσο, οι δυνατότητες που προσφέρονται μέσω της Online διδασκαλίας κι εκμάθησης είναι παραπάνω από το απλό γράψιμο στον ψηφιακό πίνακα.

Η εκμάθηση των φιλολογικών μαθημάτων πραγματώνεται με τρόπο που συνάδει με τις ανάγκες, την προσωπικότητα και το μαθησιακό προφίλ του εκάστοτε μαθητή και φυσικά με υπόβαθρο τη διδακτέα ύλη. Επεξηγούνται όλες οι απορίες των μαθητών που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος και προάγεται η γνώση, η παιδεία κι όχι η αποστήθιση. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα δίνεται ανατροφοδότηση στον/στους μαθητή/ές και στους γονείς (φυσικά) για την πρόοδο και βελτίωσή του/τους. Συχνά τεστ και διαγωνίσματα. Η σωστή συνεργασία μαθητή/ών και εκπαιδευτή αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα μαθήματα που διδάσκω είναι Έκθεση, Νέα ελληνικά, Αρχαία, Λογοτεχνία, Ιστορία, Οδύσσεια, Ιλιάδα, Ελένη. Η διδασκαλία με διαδικτυακό τρόπο (online) είναι ένας νέος, δημιουργικός κι αποτελεσματικός τρόπος για κάθε μαθητή.Θα χαρώ να μου στείλετε μήνυμα για περαιτέρω πληροφορίες.

Η διδασκαλία των ελληνικών σε μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής (παιδιά-εφήβους-ενήλικες) είτε μένουν στην Ελλάδα είτε όχι. Διδασκαλία και εκμάθηση των ελληνικών ως ιδιαίτερο είτε σε ολιγομελή γκρουπ. Οι διδακτικές μέθοδοι στηρίζονται στην επικοινωνιακή προσέγγιση, την μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες και στο μαθησιακό προφίλ του/των μαθητή/ών. Παρέχονται σημειώσεις και προσωπικό εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις νέες μεθόδους εκμάθησης και κατάκτησης των ελληνικών. Αναπτύσσονται οι δεξιότητες πρόσληψης (ακοή-ανάγνωση) και παραγωγής (ομιλία και γραφή). Δίνεται η ανάλογη ανατροφοδότηση. Στο μάθημα χρησιμοποιείται ο λευκός πίνακας (όπως σε μια σχολική τάξη), όντας εμφανής στο/στους μαθητή/ές, σε ψηφιακή μορφή (χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται και ο παραδοσιακός ασπρο-πίνακας). Τα μαθήματα διεξάγονται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς είτε ο μαθητής επιθυμεί να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας (όλα τα επίπεδα). Ακόμα κι αν δεν επιθυμεί ο μαθητής να συμμετέχει σε εξετάσεις, μπορεί να διδαχτεί τα ελληνικά για προσωπικούς λόγους.

ONLINE (NO skype, but educational platform) Greek as second/foreign language: one to one or small group lessons. Teaching/ Learning approaches: communicative, task-based learning, learner-centred, cooperative learning and others according to learner profile/style and needs. Receptive (understanding words and language, listening, reading) and expressive skills (using words and language, writing, speaking). Feedback, interactive tasks and exercises to each student, use white board. My lesson and my curriculum follow the international CEFR (Common European Framework of Reference). Additionally, student/s can participate in examination for the Certificate of Attainment in Modern Greek (all levels, children-adolescents-adults) or learning for pleasure.

Ask me for more information.

Προσθετες Υπηρεσιές
Χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων
Σημειώσεις
Διδασκαλία σε Group
Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις
Προσωπικές σημειώσεις
Περιοχές που εξυπηρετούνται
Χανιά (Υπόλοιπη Ελλάδα)
Προσφορές
Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό/ προσωπικές σημειώσεις
Έκπτωση σε αδέρφια
Ξενόγλωσσοι μαθητές
Εκπόνηση εργασιών
Βιογραφικά Στοιχεία
Ηλικία: 
29 ετών
Τόπος Διαμονής: 
Χανιά, Υπόλοιπη Ελλάδα
Επίπεδο Μόρφωσης: 
Τίτλοι Πτυχίων
Φιλολογία με κατεύθυνση στη Γλωσσολογία
, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τίτλοι Μεταπτυχιακών
Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
( Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας )
Διδακτική Εμπειρία: 

Από το 2012 έως σήμερα διδάσκω όλα τα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου.

Από το 2017 έως σήμερα διδάσκω τα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής.

Στοιχεία Επικοινωνίας
email: 
marita_fts2@yahoo.gr
Photos / videos
Επικοινωνία

Συμπληρώστε τη φόρμα για να επικοινωνήσετε με τον καθηγητή /τρια.

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου